МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

22/23 ОНЫ ХАВРЫН УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ 2 НЭЭГДЛЭЭ