МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
"Хичээл Сонголт-2" нээгдлээ.
2018-2019 оны Хаврын улирлын
"Хичээл сонголт 2" 2019.02.05-ний
17:00 цаг хүртэл явагдана.